حریم دلم را نمی آلایم!

اینجا حریم دل من است

جایی که مخاطب خاص و عام نمی شناسد

 

اینجا حریم دل من است

جایی که در آن از دلم برای دلم می نویسم

 

اینجا حریم دل من است

جایی که برایش حرمت قائلم

 

اینجا حریم دل من است

جایی که برای جلب نظر نمی نویسم

 

اینجا حریم دل من است

جایی که قدم همه ی مهمانانش بر سر چشمانم است

 

اینجا حریم دل من است

جایی که با شک و شبهه ی بعضی از خوانندگان آلوده اش نمی کنم

 

اینجا حریم دل من است

جایی که نیالودم ش به بد دیده شدن

 

بخش نظرات حریم دلم تا مدتی غیر فعال خواهد بود  

 

/ 0 نظر / 25 بازدید