پست ثابت

این پست ثابت می ماند

1- از تایید و عمومی کردن هر گونه کامنت تبلیغاتی معذوریم!

2- کامنت های خصوصی نیز عمومی می شود (مگر در موارد بسیار خاص به "تشخیص مدیر" )

لذا کامنتی نگذارید که بعد از عمومی شدن بیایید و بگویید: این خصوصی بود... چرا عمومی شد ... پاکش کنید ... این خاص بود... این خیلی خصوصی است... حذفش کنید .... و غیره و غیره و غیره....!!!

با تشکر _ مدیریت وبلاگ

/ 0 نظر / 86 بازدید