می توانيم باشيم

به خود تلقين كنيد كه اعتماد به نفس داريد

 

ej_10_etemad.jpg

 

1.      هنگامي احساس مي كنيد زندگي تان معني دارد كه بدانيد در دنيا نقش مؤثري ايفا مي كنيد.

2.       رابطه پشتكار با شخصيت انسان مثل رابطه كربن با فولاد است.

3.      زندگي زنجيره اي از مشكلات است. پرسش اصلي اين است كه شما چگونه با مشكلات برخورد مي كنيد؟

4.      شما مي توانيد هر قابليتي را كه براي رسيدن به هدف هاي مورد نظرتان به آن نياز داريد به دست آوريد.

5.      استعداد و توانايي شما بيش از آن است كه بتوانيد در طول عمر خود تمام آن را به كار بگيريد.

6.      خواسته هاي شما تنها محدود كننده توانايي هاي شماست.

7.      نيروهايي در دورن شماست كه اگر قادر به كشف ، و استفاده از آن باشيد مي تواند شما را به جايي برساند كه هميشه آرزويش را داشته ايد.

8.      اگر شديداً خواهان چيزي باشيد، اعتماد به نفس و توانايي غلبه بر موانع موجود را پيدا خواهيد كرد.

9.      براي اين كه انسان مفيدي باقي بمانيد و اعتماد به نفس خود را از دست ندهيد ، هرگزهدف هاي خود را از نظر دور نداريد.

10.  اگر مي توانيد چيزي را تصور كنيد ، قادر به انجام آن نيز هستيد. محدوديت ها فقط در درون شما وجود دارند.

11.  عادت انسان هاي موفق اين است كه در همه كارهايشان قاطعيت دارند.

12.  هيچ عيبي ندارد كه انسان اشتباه كند. درس گرفتن از اشتباهات است كه ما را مي سازد.

13.  قانون علت و معلول قانون بي چون و چرايي است كه سرنوشت بشر را تعيين مي كند.

14.  تاريخ بشر حكايت انسان هاي معمولي است كه بر ترس خود چيره شده و كارهاي فوق العاده اي انجام داده اند.

15.  مرتباً براي خود استانداردهاي بالاتري تعيين كنيد و مطمئن باشيد كه مي توانيد به آنها دست پيدا كنيد.

لينك ها

ديارمحبت

هفت اقليم

جستجو

/ 0 نظر / 6 بازدید