ساعت ٦:٠٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٢ مهر ۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

از هرچه بگذريم سخن دوست خوش تر است

 

خداي من!

 

پاك و منزهي تو

 

چقدر راه بر كسي كه تواش راهنما نباشي تنگ است

 

وچقدر روشن است حقيقت براي آن كس كه راهنمايش تو باشي

 

مهربان من!

 

ما را به راهي رهنمون باش كه به درگاه نيلوفرينت برسيم

 

وبراي رسيدن به منزل امن خويش ما را به نزديك ترين راه دلالت فرما

 

آنچه از درك حقايق در انديشه و قلبمان بعيد مي نمايد نزديك نما

 

سختي ها و مشكلات را بر ما هموار كن

 

و با بندگان راستين خويش همراهمان ساز

 

آنانكه:

 

مشتاقانه به سويت مي شتابند

 

همواره درِ خانه ي رحمت تورا مي كوبند

 

روز و شب خويش را در پرستش تو به سر مي برند

 

تنها از دوري تو مي هراسند

 

آنانكه:

 

چشمه هاي معرفتت را برايشان زلال و گوارا ساختی

 

وبه گنج هاي بي پايان خويش رسا نديشان

 

به مقصودشان رساندي و كاميابشان ساختی

 

از درياي پايان ناپذير فضلت بي نيازشان گردانيدی

 

دلشان را از عشق و محبت خويش  لبريز نمودی

 

پس آنان با شيريني مناجات به دامن پر مهرت روي آوردند

 

و تو برترين خواسته شان بودی

 

و تورا ازتو خواستند و به دست آوردند

 

خداي من!

 

هركس به تو رو كند به او روي آري

 

و در آغوشش كشی

 

و خلعت همنشيني اش بخشی

 

تو به آنان كه نام و يادت را فراموش كرده اند

 

 و فرمانبر حكومت غفلت گشته اند ، مهربان و دلسوزی!

 

آنان را به خويش مي خواني و دست نوازش و لطف بر سرشان مي كشي

 

خداي من!

 

از تومي خواهم مرا در شمار آنان قرار دهي كه بالاترين بهره از معرفت تو دارند.

 

آنان كه نزد تو برترينند

 

آنانكه در دوستي تو سهم بسيار دارند

 

آنانكه در فهم تو عميقند

 

همتم را به سوي تو معطوف داشته ام

 

شوق و انگيزه ام در جستجوي تو به پرواز مي آيد

 

مراد و مقصودم تويي، نه كسِ ديگر

 

شب زنده داري و بي خوابي هايم تنها براي لقاي توست

 

ديدارت روشني چشم من است

 

در دل آرزوي وصالت مي پرورم

 

شيفته ي توام

 

سوداي تو دارم

 

دلداده ي هواي توام

 

پايان راهم رضايت و خرسندي ِ توست

 

ديدارت نيازِ من است

 

همنشيني ات  تنها خواسته ام

 

و در آغوش مهرت غنودن نهايت آرزويم

 

خرمي دلم، نشاط جانم در هم رازي با توست

 

تويي درمان دردم، بلكه دردم

 

تويي سوز جگرم و حل مشكلم

 

بي همتاي من!

 

در تنهايي ام مونسم باش

 

لغزش هايم را درگذار

 

تزلزل و بي ثباتي ام را بر من ببخشای

 

اينك به سوي تو بازگشته ام، پذيرايم باش

 

دعايم را به اجابت قرين كن

 

تو خود مرا سرپرستي و كفالت كن

 

از فقر مادي و معنوي برهانم و مرا توانگري بخش

 

رشته وصل مرا به خودت قطع مکن

 

از خودت دورم مكن

 

اي نعيم من

 

اي بهشت من

 

اي دنيا و عقبايم

 

اي مهربانترين مهربانان

 

ترجمه اي آزاد از مناجات المريدين امام العارفين علي عليه السلام

 

ramadan

مهمترين دستاورد رمضان از ديدونظرشما؟