روزه کله گنجشکی !
ساعت ٢:۳٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٥ مهر ۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

نمی دانم چرا مهلتم داده ای؟؟؟ که رمضانی ديگر بيايد و من خودم را بشناسم ؟؟ دنبال

بهانه بوده ای که ببخشايی؟؟؟

چه بد مخلوقی هستم من که نه قدر اين مهلت را می دانم و نه بهای آن بهانه را

 

می گفت : « ۱۲ ساله بودم که روزه می گرفتم . هرچه مادرم حرص می خورد که : پسرجان! خدا به تو واجب نکرده ؛... به خرجم نمی رفت که نمی رفت. از روزه ی کله گنجشکی هم احساس کسر شأن می کردم . به مادرم می گفتم از گنجشک خوشم ميايد اما از کله اش ؛ به خاطر اينکه معادل روزه ی ناقص است ؛ نه ! »

و باز می گفت : « يادم نمی آيد تا به حال روزه خورده باشم . حتی آنقدر خوش اقبال بوده ام که در ماه رمضان مريضی به سراغم نيامده که نتوانم روزه بگيرم . »

ديده بودمش ؛ توی پادگان دوکوهه . هوا بد جوری گرم بود . اما او صبورانه روزه می‌گرفت . يادم هست که خيلی از روزهای ماه رجب و شعبان را هم روزه بود . اما ....

چند سالی ست ديگر روزه نمی گيرد . وقت افطار ؛ خوراکش اشکش است . سر سفره بقيه غذا می خورند و او غصه . دکترها گفته اند روزه نگيرد . يک روز که به حرف دکترها گوش نکرده بود ؛ سر و کارش به اورژانس افتاد .

می گويد : « خدا را شکر می کنم که جانباز شيميايی هستم .اما نميشد که خدا مرا با روزه نگرفتن امتحان نمی کرد ؟؟؟؟ »

سر سفره ی افطار به دخترش می گويد : « زهرا جان ... دخترم ! يه دعای کوچولو برای بابا بکن .... بگو :

خدايا ؛ يه روز ؛ فقط يه روز ؛ کاری کن که بابام بتونه روزه ی کله گنجشکی بگيره ...!!! »

 

====================

بايد آمد ... بايد به سرعت آمد ... بايد از روزمره گيها و دلبستگی‌ها گريخت و به سوی تو آمد ...بايد از«  من و ما » ها گسست و به تو پيوست ... آری ... بايد به تو پيوست

 * * * * * 

بدان که بی گمان تو آخرت را آفريده شده ای ؛ نه دنيا را

و رفتن را ؛ نه ماندن را

و مرگ را ؛ نه زيستن را!

و اينک در سرمنزل کوچ و گذرگاهی به نام آخرت قرار داری

مرگی سر در پی تو دارد که فراريانش را رستنی نيست و به ناگزير همه را در می‌يابد

پس همواره با مرگ هوشيار و محتاط باش

مباد که تو را در حالی دريابد که در دام گناهی

و با خود از توبه می گويی و مرگ ميان تو و توبه حايل شود

در اين صورت است که خود را به هلاکت انداخته‌ای

                                                                                                 « نهج‌البلاغه »