دل و جان۴
ساعت ۱:٥٩ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٧ تیر ۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

رساله ي دل و جان (4)

بناي اعمال عبدالله بر سه چيز است:

اثبات حقيقت بي‏افراط،

و نفي تشبيه و تعليل و تعطيل،

و بر ظاهر رفتن بي‏تخليط.

دانم كه هست، اما ندانم چون است؛

هر كه دانست كه چون است، از دايره اسلام بيرون است؛

دريافت او از امكان ما بيرون است.

الهي! به حق آن كه ترا هيچ حاجت نيست، رحمت كن بر آن كه او را هيچ حجت نيست.

بدان، اي عزيز! كه زندگاني تو بر مرگ وقتي ترجيح دارد كه ده چيز را به جاي آري: اول، با حق ـ سبحانه و تعالي به صدق؛

دوم، با خلق به انصاف؛

سوم، با نفس به قهر؛

چهارم، با مهتران به عزت؛

پنجم، با كهتران به شفقت؛

ششم، با دوستان به نصيحت؛

هفتم، با دشمنان به مروت؛

هشتم با «عالمان» به تواضع؛

نهم، با درويشان به سخاوت؛

دهم، با جاهلان به خاموشي.

هر كه اين ده خصلت نگاه دارد، از دين و دنيا برخورد.

و هر كه چهار چيز بدانست، از چهار چيز برست:

هر كه بدانست كه خداي ـ تعالي ـ در آفرينش غلط نكرده است، از غيبت برست؛

و هر كه بدانست كه هر چه قضاست بدو خواهد رسيد، از غم برست؛

و هر كه بدانست كه در قسمت ميل نكرده است، از حسد برست؛

و هر كه بدانست كه اصل او از چيست، از تكبر برست.

----------

حدیث قدسی: ای احمد اگر تو نبودی آسمان ها و زمین را خلق نمی کردم! و اگر علی نبود تو

 را نیز خلق نمی کردم و نیز اگر فاطمه نبود تو وعلی را نمی آفریدیم...

بهتر آن است که لب فرو بندم و سخن هميشه زنده شريعتی را ياد آور شوم که:

فاطمه فاطمه است.

يا اميرالمومنين روحی فداک

آسمان را دفن کردی زير خاک!!!

آه را در دل نهان کردی چرا؟!

ماه را در گل نهان کردی چرا؟!!

++++++

در سخنی از آن بانوی مهر نقل شده است :

بهترين شما نرمخـوترين شما به اطرافيان و بزرگوارترين شما به زنان است.

------

نمی دانم شهادتت بر چه کسی گران آمد تا به او تسليت گويم

بر ما و.... آدمک هايی که سر درآخور خويش فرو برده ايم!!!!!!!!

ما که بر تن سياه پو شيده ايم و دلمان نيز تيره تر از لباسمان است!!؟

آه ! مادر

بسی شرمنده ام