چشمانت را به خورشيد بسپار
ساعت ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳ خرداد ۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

 

گوهر سخن

امام صادق عليه السلام

هيچ جيزي گران بهاتر و عزيز تر از قلب و وقتت در اين دنيا نيست

---------

در سال 1914 توماس اديسون تجهيزاتي به ارزش دو ميليون دلار و نيز پرونده ي سال

 ها تحقيق و مطالعات خود را در حادثه ي آتش سوزي آزمايشگاهش از دست

داد.پسر اديسون كه چارلز نام داشت، پس از باخبر شدن از اين رويداد پدرش را در

حالي پيدا كرد كه كنار آتش ايستاده و باد زمستاني موهاي اورا پريشان كرده

بود.قلب پسر از ديدن پدر سالخورده اش به درد آمد.

اديسون با ديدن پسرش فرياد زد : مادرت كجاست؟ اورا به اينجا بياور! بگو كه هرگز

چنين آتش بازي نخواهد ديد.؛

صبح روز بعد اديسون67 ساله در حالي كه ميان خاكستر اميدها و روياهايش قدم می

 زد، گفت: ؛ در هر فاجعه ارزش عظيمي نهفته است! فاجعه، تمامي

اشتباهات ما را مي سوزاند.خدا را شكر! مي توانيم از نو شروع كنيم.؛

------

وقتي اين داستان رو خوندم يادم اومد از اون روزي كه كيفم رو دزد زد و من براي فيش هاي مطالعاتيم

كه حدود شش ماه روش وقت گذاشته بودم چقدر ناراحت شدم و اين ناراحتي مدت ها ادامه داشت!

خوب مسلمه كه با اين ظرفيت هرگز نميشه به جايي رسيد.

-------

چشم به راهت هستم مسافر

ايستاده بر بلندترين قله ي انتظار

نشستگان بزم موعظه

جام شكيبايي تعارفم كردند

جاي درنگ نبود

دستانم را رهانيدم

هياهوي طوفان ِ تمايلات خوك هاي بي درد!

زوزه ي شغالان!

تازيانه شحنه هاي سرمستِ دو رويي و تزوير!

ذهنكم چهارراه عبور بي دردي بود

ثانيه ها امانم را بريدند

خوش قامتي سپيدموي

دستي بر شانه هاي لرزانم گذاشت

بنشين پسرم!!!

او  خود مي آيد!

هر وقت كه بخواهد!

ليكن، دلم آيين نشستن نمي دانست

يادش به خير

آن روزها كه مدرسه مي رفتم

استادم مي گفت:

فرزندم!

انتظار= راست قامتي

در چه قاموسي نشسته را منتظر نامند؟؟؟

انتظار، بر بلنداي حضور رفتن

و ظهور خورشيد ديدن

انتظار نه شكيبايي ،كه استقامت است

نه شعر، كه شعور

نه وِِِرد، كه حركت

نه يك عمل روزمره، كه يك انگيزش

……مسافر تنهايم!

مادرم مي گفت

وساده مي اموخت

رسمِ انتظار را!

تن جامه ي هوس از تن درآر!

برهنه از خودي شو

تا نوازش نسيم ظهور و حضور راحس كني

از نابينايي مهراس!

چشمانت را به خورشيد انتظار بسپار!

بر ساحت خورشيد چشم دوختن عين بينايي است

هرگز مباد!

چشمانت به رقص پروانه ها خيره شوند!

مباد كه دل به گردباد و طوفان بسپري!

پروانه و طوفان را كوتاه عمري ست.