نفس های من
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

آه نفس هايم!

از كدامين آتشفشان بر آمده ايد؟

چقدر گدازنده و ملتهب!!

با كدامين اهرمن دست دوستي داده ايد؟

قصد جانم داريد!!!    بسم الله....

روزگاري چون نسيم بهاري

نوازشگر شاخ و برگ زندگي ام بوديد

وليكن ديري نيست

سخت نامهربان شده ايد!!

با آهنگ تيشه اهرمن پير خنيانگري مي كنيد

شكيب و پاكي ام را به غارت برده ايد!!

يادتان هست؟؟؟

آن روزها....

آن روز ها كه در دشت پاكي خوشه ي عشق مي چيديم

با هر قطره ي اشكم

با كوچكترين حرارت بي قاعده ي جسمم

با كمترين تن لرزه هاي زمستاني

به شماره مي افتاديد

مرا در آغوش مي گرفتيد

براي دلم نواي خوش اميد و نشاط سر مي داديد

حال چه شده است شمارا؟!!!

امروز من و شما از هم گريزانيم!

گريز به دو سوي مخالف!!!

ديگر آزارم مي دهيد!!

بوي عفن و زجر آورتان

مرا به سكونت در مرداب ها خشنود ساخته است!!!

مسموم شده ايد!!!

تمامي ماسك هارا آزموده ام

نفوذ پذير شده ايد!

وه چه ناتوان و ضعيف!!

آري

بهتر آن است

هركدام راه خود گيريم!

چه مي شود شمارا؟!!

بر طبل كينه وفريب مي كوبيد!!!

و دامن پرچين دروغ ،

بي شرمي و خودخواهي را

به رقص در مي آوريد!!!

بيهوده مي رقصيد

مفتي دلم سالهاست آن را تحريم كرده است!

خواهشي دارم!!!

بياييد و براي جدايي به تفاهم برسيم!!!

ازمن جدا نمي شويد؟!

آهان! فهميدم

ريشه درسبزه زارديروز و شوره زار امروزم داريد!

مارهاي شوره زار وجودم

بر تن و ريشه تان تنيده است!

آه!!!!!

چه همزيستي مسالت آميزي!!!

شگفت گفتماني!!!

برنده ي چنين ابداعي

جايزه ي ويژه اش را از كه بايد بگيرد؟؟؟

راستي!

دفتر گفتگوي تمدن ها كجاست؟!!!

من و نفس هايم

شهروندان قانون وند مدنييت نوينيم!!

جشن تفاهم گرفته ايم!!

تاج تمدن بر سرمان

چه خوش برق مي زند!!!

برقِ بي شرمي

برق چشمان يوز پلنگ هاي گرسنه

آتش افروز برآهوان معصوم دشت

من و نفس هايم

 فرزندان استبداد پنهانيم!

والدينِ مان را دشنام مدهيد!

واگذاريد مردگان را!!!

من و نفس هايم را به بازارهاي مشترك نفروشيد!!!

به خدا!

ما فرزندان ِ مشروعيم

آه!

نفس هاي من

خواهدآمد آن روز؟

آن روز كه بوي ياس بدهيم

يك بار ديگر به تماشاي خدا خواهيم رفت؟

 

                                                  

                                                ******

دو خصلت است كه هيچ كار نيكى برتر از آن دو نباشد:

 ايمان به خدا و سود رسانيدن به بندگان خدا؛ و دو خصلت است كه

هيچ چيزى در بدى بالاتر از آن دو نباشد:

 انباز گرفتن به خدا و زيان

                                                         رسانيدن به بندگان خدا

                                                                                 پيامبر اسلام(ص)

 

                                                         ××××××××

               ميلاد پيامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله عليه واله

           و پيشوای راست انديشان و حقيقت جويان حضرت امام جعفر صادق

                 عليه السلام را به رهپويانشان تبريك و تهنيت عرض می كنم.