هويت مدرنيزم
ساعت ٧:٥٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٤  کلمات کلیدی:

 

(سرخ باد نفرت و كين)

 

تشنه ي خروش ابرم!

از ستاره ها گريزان!

در نگاه تشنه ي گل

هرم آفتاب نيمروز!

بر تن درخت هيچم

ضربه هاي تيشه ي مرگ!

خنده هاي سرخ خورشيد!

در نگاه رود جاري!

سرخ باد نفرت و كين!

بر درخت عشق و مهرم!

قاتل هويت خويش!

در پگاه هر اميدم!

درد و وحشت و غم

شوكران جان خويشم!

من همان نگاه بي ترحم!

درحضور درد و آهــــــم!

عاشق فرياد خاكم!

در غروب ماه و خورشيد!

جام اشك لحظه هاي بي حضور نورم

دوزخم، فريب و رنگم،

عشق دوره ي مدرنم 

فرصت دروغ و تزوير

اوج حسرت زمانم!

چهارفصل من خزان است

گرد باد ذهن هر عبورم!!!

تشنه ي جام هاي جنايت!!!

ساقي بزم هاي خيــانت!!!

در عبور از پل زمان ها!

تندر غرور خويشم!

سنگ فرش شهر روءيا

آسمان كشور خيالم

من طناب دار خويشم

اوج حسرت زمانم

لعن و نفرت زمينم

قلب و ذهن من خدايم

آفريدگار و آفـــريده

من خودم خداي خويـــشم

عشـــــق دوره ي مـدرنـــــم

××××××××

سکوت حصاری است که دور حکمت کشيده اند

                                       امام علی عليه السلام

××××××××

اي بستگان تن

                    به تماشاي جان رويد

كآخر رسول گفت:

                     تماشا مبارك است

نقشي كه رنگ بست،

                         از اين خاك بي وفاست

نقشي كه رنگ بست،

                          زبالا مبارك است

بر خاكيان جمال بهاران

                        خجسته بـــــــاد

بر ماهــيان

                        تپيدن دريـــا مبــــارك است

ايام مي آيد تا به شما مبارك شود

ايام را مبـــــــارك بـــــاد از شما

مبـــــــارك شمـــاييد.

                                                شمس تبريزی