بی دل
ساعت ٤:٤٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٢  کلمات کلیدی:

من بي دلم

با هر كه رفت، رفت دلم ،مال من كه نيست

اين درد كهنه ، قصه ي امسال من كه نيست

من بي دلم ، دلي كه به نام تو كرده ام

دل دل نكن ، بزن به زمين مال من كه نيست

اي آسمان ، به هرجه قسم خوردني، قسم

حال تو مه گرفته تر از حال من كه نيست

من آن منم خيره به سقفم نه آسمان

پرواز هست ، زير پر و بال من كه نيست

آري ، خلاصه با تو بگويم كه روي خوش

با هركه هست با من و امثال من كه نيست

-------------

از همه عزيزانی كه حريم دل را

نوشته های محبت آميز شون

عطر آگين می كنند صميمانه تشكر می كنم.

وبابت اشكال به وجود آمده و حذف

پيام های عزيزان پوزش می طلبم.

ديار محبت

هفت اقليم