ساعت ۸:٥٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

 

چندي پيش دلم بد جوري گرفته بود، يكي از كتاب هاي ادبيات دوره كارشناسي رو به مناسبتي ورق مي زدم،چشمم به يكي از مثنوي هاي زيباي عطارافتاد، شعري كه با صداي دل ربا وجان فزاي استاد عزيزو فرزانه ام دكتر رضا اشرف زاده پس از چندين سال زمزمه اش مي كنم.كلاس دكتر از نادر كلاسهايي بود كه مي تونست منوروي صندلي خشك ولوس دانشكده ميخكوب بكنه،كلاسي كه تو ماه رمضون تشكيل مي شد و كله ي صبحي خواب شيرين رو از چشم و دلم مي ربودو قبل از همه منو تو كلاس مي نشوند، يادش به خير، طفل گريز پايي چون بيدل چه جوري بي تاب درس ادبيات كه عمرش هم خيلي كوتاه بود مي شد. اميدوارم شما هم با حوصله و تامل اين چند بيت رو بخونيد. منتظر دلنوشته هاي زيباتون هستم.

----------

بوسعيد مهنه در حمام بود

  قايميش افتاد و مرد خام بود

شوخ شيخ آورد تا بازوي او

جمع كرد آن جمله پيش روي او

شيخ را گفتا بگو اي پاك جان

تا جوانمردي چه باشد در جهان؟

شيخ گفتا: شوخ پنهان كردنست

پيش چشم خلق نا آوردنست

اين جوابي بود بر بالاي او

قايم افتاد آن زمان در پاي او

چون به ناداني خويش اقراركرد

شيخ خوش شد قايم استغفار كرد

 

و پس از پايان داستان عطار چنين نتيجه مي گيرد.

 

   خالقـــا، پروردگــــارا، منعــمـــا

 پــــادشاها، كـــارسازا،مكـــرمــا

چون جوانمردي خلق عــا لمــي

هست از دريــاي فضلت شبنـمـي

شوخي و بي شــرمي ما درگــذار

شـــوخ مـــا باپيش چشم ما ميــار

-------------------------------

توضيح:

1-فريدالدين، ابوحامد، محمدبن ابوبكر، ابراهيم بن اسحاق، عطار نيشابوري، شاعر و عارف معروف ايراني در قرن ششم و آغاز قرن هفتم .

2-ابوسعيد ابي الخير،فضل الله بن ابي الخير ميهني،صوفي و شاعر بزرگ مشهور قرن چهارم و پنجم، شرح كامل زندگي وي را مي توانيد در كتاب اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابو سعيد تاليف محمدبن منور مطالعه كنيد.

3-مهنه:يا ميهنه يكي از روستاهاي عشق آباد تركمنستان، يا به گفته برخي يكي از روستاهاي تربت حيدريه استان خراسان... و هم اكنون مقبره وي در همين محل قرار دارد.

4- شوخ: چرك و كثافت بدن در اين جا

5-پاك جان:داراي ضمير و درون پاك ونوراني

6- قايم: كيسه كش

7- بر بالاي او: در خور و مناسب حال و موقعيت او