كو نسيم دلآرام؟!
ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

 

 

كجا مي وزد نسيم؟!

چرخشي معكوس!

مي وزد بيهوده!

صخره را چه سود؟؟؟

ياس ها منتظرند!

مي نشيند قاصدك

و شگوفا گل ها

قاصدك خبري آورده!

و بلبل عاشق، مي زند قهقهه اي

مي كند ناز!

و در آغوش شقايق سر مست

قاصدك باز آمد؟!

همچنان شوريده

همه جا را پر كرد

مژده اي سر مستان

قاصدك آمد باز!

......

ليك اين بار

دگر قاصدك خوش آوا!

خنده اي تلخ به لب ها دارد!

آي قاصدك!

خبرت چيست بگو

غم و شاديت بگو

نه نه! خبر از شادي دِه!

نه! هر چه خواهي بگوي

و مي گويد

قطرات اشكش خبر از غم دارد

با دلي افسرده

و تني لرزان

گونه هايي زرد

برگ آذر ماهي!!

واگذاريد مرا!

كه مرا تاب نسيم نيست دگر!

مي وزد سوزان!

مي وزد زهرآگين!

سر آشتي ندارد با ما!

و شگفتا!!

چرخشي معكوس!

وزشي نا موزون!

و سراسر خشم!!!

و دگر نيست بر آن خصلت ديرينه ي خويش!

وطبيعت قهر است!

... شايد اما روزي

باز تغيير كند خصلت پيشيني ِ او!!!!

منتظر مي مانم...