زيبا ترين جلوه ی عشق
ساعت ۱٢:٥٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

 

تـــورا چه به نامم؟!

اي كه تبسم هميشه ي خورشيدي

اي كه از عشق تو چشمه ها مي جوشند

اي كه آواز قناري هاي از قفس رسته براي نشستن بر گلبرگ معطر توست

اي كه آفتاب براي ديدن كمان ابروي توبا شب در ستيز است

اي كه ايينه بنداني بهشتِ رويايي عــــــدالت براي انعكاس قامت موزون توست

اي كه تكرار مكررفصل ها اعكاس جمال دل آراي توست

اي كه عيسي ناصري سرخوش از باده ي ياد و نام توست

اي جام جم همه ي عصرها و نسل ها

اي خاطره ي همه ي زمين و زمان

تورا چه بخوانم؟!

باكدامين نام صلايت زنم؟!

اي دور از زمان هاي دور و نزديك

اي با زمينيان وبرتر انديشه ي زمين

هركس تورا به نامي و يادي مي خواند

چرا كه فرزند زميني

آري همين زمين!

اي عزيزترين

تشنه ام،

آب مي خواهم!

عاشقم،

جرعه اي مي وصل، از جام ديدارت مستِ مستم مي كند

مي داني عزيز!

گمشده ام،

گمشده اي در برهوت قيل و قال هاي باطل شده ي سنت و مدرن و پسا مدرن،

مشعــــــلي و دژي مي خــــــواهم.

باور كن!

تنهايـــــــــم،

آنقــــــــــدر كه بـــــــــاورم نيست.

همــــــرهي، خضـــــــــري....... مي خـــــــواهم

اجازه مي دهي عشق صدايت كنم؟؟؟

نه نه!

عشــــــق هـــــم از نـــــــام تــــــــــ-و جان مي گيــــــــرد.

گفتم، تورا آب حيات نام نهم!

نــــــــه!

آب و زندگــــــــ-ي ِ بي تو شوكران منند....

امـــــــــروز

در پگـــــــ-اه آديــــــــــنه ي مستــــــي ام

در جستجـــــــوي گلـــــ-ي بي نشان

بر بـــــا ل اميــــــد

بــــــر فــــــراز گلستان عشق به پــــــرواز آمدم،

وباز...

تنها همـــــان عطــــــر جان فـــــــزايش بود

كه نويد بخش اين دل شيدايي بود.

-------------

میــــــــــــــــلاد منجــــــــــــی مبـــــــــــــــارک بــــــــــــــاد