ستيز۷
ساعت ٧:۱٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

 

و برای با توبودن بهانه ای بايد...

فقط ميتونم بگم خوش اومدی قدمت مبارک

همراه با استاد سخن و سخن استاد(امام عارفان علي عليه السلام):

- بخشنده باش اما زياده روي نكن،در زندگي حسابگر باش اما سخت گير نباش.

- شتاب پيش از توانايي بر كار،و سستي پس از به دست آوردن فرصت از بي خردي است.

-  چون عقل كامل گردد ، سخن اندك شود.

- هيچ ثروتي چون عقل، و هيچ فقري چون ناداني،هيچ ارثي چون ادب،

و هيچ پشتيباني چون مشورت نيست.

- همانا اين دل ها همانند بدن ها افسرده مي شوند،پس براي شادابي دل ها،

سخنان زيباي حكمت آميز را بجوييد.

-------------------

ميلاد عــــدالت مطلق ، فرزند كعبه ، امام حـــــق پويان ،

 عـلـي عليـــــه الســـــلام را

تبريــــك مي گوييم.

 نزايد چو او مادر روزگار....

------ 

چه طوفانيست اين دريا

خروش بي امان موج

و هم ساحل مه آلودست

و همراهان اسير موج هاي نا شكيبايي

يكي در آن ميانه

فارغ از عصيانِ وهم آلوده ي هر موج

و از فرداي دردآلوده ي خورشيد هم غافل

سرش بر دامنِ آب است

و مي بينم كه يك زورق

زجنس غفلت و ترديد

و با يك ايستاده مرده همراهي

و با بار فريب و خدعه و نيرنگ

كه در آغوش آب جهل

وبا لالايي امواج فراموشي

و در كام نهنگ ننگ و نفرين ابر ابليس خودخواهي

شراب حيرت و ترديد ، بي اندازه مي نوشد