تولد
ساعت ۱:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۳  کلمات کلیدی:

 

در دل آسمان اوج لبخند خورشيد

ذوب مي كرد يخ هاي بام دلم را

سردي و فاصله از ميان رفت

جشن پيوند خورشيد و دل بود

شادي آسمان را بارها ديده بودم

ليكن امروزآبي تر از هر زمان بود

رنگ و گلخنده ي ديگري داشت

مست و شيدايي رقص دريا

شوق ديدار تو

شوق آغوش گل واژه هاي محبت

شوق ديدار دل داشت

رقص آغازچشمه را ديده بودم

 

 

و هم خنده آبي قاصدك را

كه در گرد باد حوادث

به دل هاي خسته از سردي فاصله

همچنان عشق خورشيد را هديه مي كرد

بعد از آن واژه ها

رنگ جنس فرشته

رنگ سيمرغ

و همه رنگ دل داشت

بعد از آن آسمان،خويشِ دل بود

نه، كه دل ، آسمان بود

و همان لحظه يا روز

روز ميلاد دل بود.