زندگی و آموخته ها
ساعت ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٢  کلمات کلیدی:

ونگاهي متفاوت به زندگي

زندگي را به سان بازي شطرنجي ببينيد ، با اين تفاوت كه اين بازي يك طرفه است و نيروهاي مقابل ، نيروهاي غيبي هستند كه اگر شما حركت اشتباهي كنيد ، جلويتان را سد مي كنند و اگر مصلحت باشد ، حتي آن راه را خراب مي كنند و يا شايد هم راه را برايتان آسان تر كنند . بستگي به خودتان دارد كه تا چه حد آنها را درك كنيد و راه هاي اصلي را براي رسيدن به مهره شاه بيابيد . مهم اين است كه اگر در نقطه اي حركتتان كند شد و يا افت كرديد ، همچنان تلاش كنيد و از پيشروي تا پايان بازي دست نكشيد . مطمئن باشيد اگر صفحه را كمي بچرخانيد ، راههاي ديگري را پيدا خواهيد كرد . مهم حركت كردن به جلو است كه مي تواند از راههاي گوناگوني باشد . اگر بازي به حالت راكد در آمد و يا سرعتش كم شد ، علتش را در نيروهاي مقابل و خودي بيابيد . شايد علت آن در حركتي است كه خودتان باعث شده ايد ، اما اصل قضيه اين است كه خودمان فرمانده بازي هستيم . پس بايد با انديشه آرام آرام به سوي هدف مقابل برويم . نيروهايمان را متمركز كنيم و مصمم باشيم . اين بازي بي زمان و ادامه دار است . پس براي شروع ، اولين حركت را انجام بده

---------------

آموخته هايم

آموخته ام كه نگويم اي كاش آن كار را طور ديگري انجام داده بودم بلكه بگويم بار ديگر آن را طور ديگري انجام خواهم داد.

آموخته ام كه بايد بر زمان مسلط باشم نه به زير فرمان آن

آموخته ام هر سفر دور و درازي با برداشتن تنها ي˜ گام آغاز مي شود

آموخته ام خطاهاي ديگران را مانند خطاهاي خويش تحمل كنم

آموخته ام كه مرد بزرگ به خود سخت مي گيرد و مرد كوچك به ديگران

آموخته ام بيش از آنكه مرا بفهمند ، ديگران را درك كنم

آموخته ام كه پيش از آنكه دوستم بدارند ، دوست بدارم

آموخته ام كه اگر چه از هر چيز بهترينش را ندارم ، ولي از هر چيز كه دارم بهترين استفاده را بنمايم

آموخته ام كه لبخند ارزان ترين راهيست كه مي توان با آن نگاه را وسعت بخشيد

آموخته ام كه هيچ روزي از امروز با ارزش تر نيست.

وآنچه شما آموخته ايد!!!؟

ازدوستان ديگه هم خبر داري؟

محبت و زيبايي