ماندگار
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ دی ۱۳۸٢  کلمات کلیدی:

معجزه خنديدن و شاد بودن امتحان كنيد

پيام هاي ماندگار

 

ما در رشته اي به كمال مي رسيم كه به آن عشق مي ورزيم.

جهان ،تكبر و تنبلي را تنبيه مي كند.

كسي كه زمان را نشناسد زمان اورا مي بلعد.

از لحظه اي سقوط مي كنيم كه گمان كنيم موفقيم.

هر انساني منحصر به فرد است و مي تواند در رشته اي قهرمان باشد.

 

زنبور عسل را با نوش او بشناسيم و معرفي كنيم.

هيچ انسان نا سپاس خوشبختي وجود ندارد.

علف هرزه گياهي است كه هنوز كشف نشده است.

آفتاب به گياهي نور مي دهد كه سر از خاك بيرون آورده باشد.

تبسم خرج ندارد، اما ارج دارد.

 

آغاز مي كنند،كه بهشت اينجاست.

 

خوش اومدين