صاحبدلان سلام
ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٢  کلمات کلیدی:

خورشيد چگونه از دل تاريكی سر بر می آورد.

پس همواره خورشيد باش.

می خواهم نغمه دل بسرايم.

چون دفی آن را به دست گيريد.

آغاز بزم ماست . گر زدستی افتد.

يا اگر هم شكند بيم مدار.

دل من اگر نشكند چگونه درك خواهد شد.